Friday, 27 December 2013

Marathi Shayari


Marathi ShayariMaja jev jaanar ahe,
Tujya ashya vagnyane ek divas,
Maja jev janar ahe?
Sang na asa kiti divas,
Tu abola dharnar aahes?
Tu mhanali hotis ki,
Ayushabar tuji saath denar ahe PAN??
Ata ase ka vatate ki,
Tu atach maji saath sodnar ahe?
Mala pan tuje man samajte
Tu pan mala samjun ge naa..
Karach ayushyabarasati tu maji saath dena!!!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.